Continguts: 46968

transvasament

AFI:
[or.] tɾənzβəzəmén
[occ.] tɾansβazamén

Acció de transvasar.

Formes gràfiques incorrectes: *trasvasament, *trasvassament, *transvassament.

Pronúncia del grup trans-: usos formals i usos informals
Essa sonora 

Continguts: 46968
ésAdir