Continguts: 47547

tipus

AFI:
típus

No oblidem mena, classe.

    Hi havia tot tipus de gent
    Hi havia tota mena de gent
Continguts: 47547
ésAdir