Continguts: 46988

EPI

AFI:
ɛ́pi

Sigla d'equip de protecció individual.

Equipament que un treballador porta per evitar riscos laborals.

El concepte, amb minúscula (criteri): un equip de protecció individual / un EPI.

Plural de les sigles

Continguts: 46988
ésAdir