Continguts: 47012

EPA

AFI:
[or.] ɛ́pə
[occ.] ɛ́pa

Sigla de l'enquesta de població activa.

S'apostrofa: l'EPA.

El concepte, amb minúscula: criteri.

Continguts: 47012
ésAdir