Continguts: 46950

CNI

AFI:       [or.] seenəí
    [occ.] seeneí

Sigla del Centre Nacional d'Intel·ligència, servei secret d'Espanya.

Criteri de pronúncia

Sigles

Continguts: 46950
ésAdir