Continguts: 47012

Partit Nacionalista Canari

Formació política.

Sigla: PNC.

Castellà: Partido Nacionalista Canario.

Criteri de traducció

Continguts: 47012
ésAdir