Continguts: 46950

Reial Madrid Castella

Forma habitual en català de referir-nos al Real Madrid Castilla (nom oficial), equip filial del Reial Madrid.

Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

Criteri de traducció dels noms dels equips
Equips de futbol: competicions espanyoles

Continguts: 46950
ésAdir