Continguts: 47016

PAC

AFI:
pák

Sigla de política agrària comuna.

El concepte, amb minúscula: criteri.

Continguts: 47016
ésAdir