Continguts: 46988

IVA

AFI:
[or.] íβə
[occ.] íβa

Sigla d'impost sobre el valor afegit.

S'apostrofa: l'IVA.

El concepte, amb minúscula: criteri.

Continguts: 46988
ésAdir