Continguts: 47023

Hotel Sofia

AFI:
[or.] sufíə
[occ.] sofía

Hotel de Barcelona.

Amb majúscula (criteri): l'Hotel Sofia.

Continguts: 47023
ésAdir