Continguts: 47541

AC/DC

AFI:
ɛjsíðisí

Grup musical.

Pronunciació: al costat de la pronúncia original, també és habitual i admissible la pronúncia adaptada.

Continguts: 47541
ésAdir