Continguts: 46949

Pere de Borbó-Dues Sicílies

Fill de Carles de Borbó-Dues Sicílies i d'Anna d'Orleans.

Nom: Pere de Borbó-Dues Sicílies i Orleans.

Criteri de traducció d'antropònims

Continguts: 46949
ésAdir