Continguts: 46988

Cristina de Borbó-Dues Sicílies

Filla de Carles de Borbó-Dues Sicílies i d'Anna d'Orleans.

Nom: Cristina de Borbó-Dues Sicílies i Orleans.

Criteri de traducció d'antropònims

Continguts: 46988
ésAdir