Continguts: 47166

Traducció d'entitats i institucions

Els casos més dubtosos o que considerem excepcions a aquests criteris generals els anem registrant i resolent en entrades específiques a l'ésAdir.

1. Com a norma general, no traduïm el nom d'empreses i entitats privades, tret dels casos recollits als Criteris de traducció (equips esportius, partits polítics, etc.).

2. Traduïm el nom d'entitats públiques i els seus òrgans de gestió:

l'Ajuntament de Màlaga
l'Arxiu del Regne de València
l'Associació Europea Internacional d'Educació
el Banc d'Espanya

el Consell General del Poder Judicial
el Consell Superior d'Investigacions Científiques
Correus i Telègrafs
la Delegació d'Hisenda
la Federació Espanyola de Municipis
el Fons Monetari Internacional

la Guàrdia Civil
la Junta d'Andalusia
el Ministeri de Treball
l'Organització del Treball Associat
la Reial Acadèmia Espanyola
Radiotelevisió Espanyola
Radiotelevisió Suïssa

la Universitat de Cambridge
la Universitat de la Sorbona
la Universitat de Saragossa
la Universitat d'Oxford

3. Hi ha algunes denominacions que estan formades per un genèric (traduïble) més un nom propi (que en general no traduïm):

la Universitat Carlos III de Madrid
la Universitat Rey Juan Carlos
la Clínica Universitat de Navarra
l'Hospital Carlos III

l'Hospital Clínic San Carlos
l'Hospital 12 de Octubre de Madrid
l'Hospital Universitari Donostia
l'Hospital La Paz
l'Hospital Virgen del Rocío

Criteris de traducció

Continguts: 47166
ésAdir