Continguts: 47016

ISO

AFI:
íso

Sigla d'International Organization for Standardization (català: Organització Internacional per a la Normalització).

S'apostrofa: l'ISO.

Sigles

Continguts: 47016
ésAdir