Continguts: 47514

Al-Qaeda

AFI:
alkájða
Antena:
AL-QÀIDA

Organització islamista.

Significa La Base.

Té branques escampades per diversos territoris, com ara Al-Qaeda al Magreb Islàmic (AQMI) o Al-Qaeda a la Península Aràbiga (AQPA).

Nota: en textos escrits, optem per la transcripció gràfica Al-Qaeda, davant la també habitual Al-Qaida, tenint en compte l'ús internacional més consolidat.

Continguts: 47514
ésAdir