Continguts: 46968

Honda

AFI:
ónda
Antena:
ÓNDA

Empresa.

L'ús n'ha consolidat la pronúncia adaptada, amb hac muda. 
Continguts: 46968
ésAdir