Continguts: 47016

Peugeot

AFI:
peʒó

Empresa automobilística.

Pronunciació: al costat de la pronúncia original, en registres informals és habitual la pronúncia [pəwʒɔ́t], amb un ús ja consolidat.

Continguts: 47016
ésAdir