Continguts: 47352

UPF

AFI:
[or.] upeéfə
[occ.] upeéfe

Sigla de la Universitat Pompeu Fabra.

No s'apostrofa: la UPF.

En registres informals també funciona la forma escurçada la Pompeu.

Sigles

Continguts: 47352
ésAdir