Continguts: 46950

UNED

AFI:    unɛ́t

Sigla de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

No s'apostrofa: la UNED.

Sigles

Continguts: 46950
ésAdir