Continguts: 47018

UCE

AFI:
úse

Sigla de la Universitat Catalana d'Estiu.

La sigla s'apostrofa; la denominació completa, no:

l'UCE (la u és tònica)
la Universitat Catalana d'Estiu (la u és àtona)

Sigles

Pronúncia

Continguts: 47018
ésAdir