Continguts: 47507

Noms comuns procedents de marques registrades

Selecció de casos habituals.

Són resultat d'una habilitació o transcategorització, un recurs lingüístic habitual i molt productiu en el pas de noms propis a noms comuns.

Tot i que se solen popularitzar en la llengua general, i per tant són habituals als mitjans de comunicació, els diccionaris solen trigar a registrar-los (tant per assegurar-se que no es tracta d'usos efímers com per la reserva legal d'algunes empreses). Tot i això, els parlants recorren molt sovint a la metonímia per designar genèricament un objecte determinat.

Lèxic

Continguts: 47507
ésAdir