Continguts: 46968

Rendibilitat del verb

Com a orientació general de redacció, donem prioritat a les frases directes, amb predomini del verb davant d'un excés de noms i preposicions.

Recomanem redactar les frases d'acord amb el model que es desprèn del segon bloc d'exemples següents:

Han efectuat l'operació de trasplantament de cor al pacient
El pagament es podrà fer amb targeta de crèdit

Han trasplantat el cor al pacient
Es podrà pagar amb targeta de crèdit

El verb

Continguts: 46968
ésAdir