Continguts: 47540

Criteris d'apostrofació

el

s'apostrofa

davant vocal
(precedida o no de h)

l'aigua, l'Enric, l'himne, l'home, l'Uruguai, l'onze, l'11, l'XI

davant s líquida
i casos semblants

l'snooker, l'star-system, l'Sporting, l'zwitterió

no s'apostrofa

davant i / u semivocàliques
(precedides o no de h)

el iogurt, el Iemen, el hiat

davant h aspirada

el hawaià, el Hilton

la

s'apostrofa

davant vocal (excepte i / u àtones), precedida o no de h

l'àvia, l'herència, l'Índia, l'hora, l'urna

no s'apostrofa

davant i / u àtones
(precedides o no de h)

la informació, la Isabel, la hipòtesi, la història, la unió, la universitat

davant i / u semivocàliques
(precedides o no de h)

la iaia, la hiena

davant s líquida
i casos semblants

la Scala, la ftiriasi

davant h aspirada

la Hillary

davant el nom de les lletres

la a, la essa, la s, la X

davant ira, host, una (referit a l'hora) i el topònim la Haia

la ira, la host, la una (hora), la Haia

de

s'apostrofa

davant vocal
(precedida o no de h)

d'ara, d'home, d'informació, d'unió

no s'apostrofa

davant i / u semivocàliques
(precedides o no de h)

de iode, de Huelva

davant s líquida
i casos semblants

de snooker, de Stuttgart, de Stalin, de Sting, de ftalat, de Mbappé

davant h aspirada

de Hollywood

davant el nom de les lletres

de a, de essa, de s, de x

 

Casos especials:

1. Davant de sigles: criteri.

2. Davant de marca tipogràfica (cometes o cursiva): apliquem els criteris d'apostrofació.

L'ha qualificat d'"imprescindible"

3. Davant de símbols: no apostrofem.

Ha guanyat 3 milions de €
El H és un gas molt volàtil

El N2O és l'òxid nitrós

4. Davant dels signes del coixinet i l'arrova, que precedeixen les etiquetes i mencions a les xarxes socials: apliquem els criteris d'apostrofació.  

Notícia d'#ÚltimaHora a l'@APM

5. Davant del prefix a- ('no'): apostrofem (OIEC).

l'anormalitat
d'anormalitat

En textos estrictament orals, optem per no apostrofar davant del prefix a- per facilitar una lectura amb pausa que eviti ambigüitats.

6. A final de ratlla: no fem mai la partició després de l'apòstrof.

No: d'- | estiu
Sí: d'es- | tiu

7. En les enumeracions: no apostrofem davant dels dos punts.

No: L'estudi consta d': introducció, argumentació i conclusions
Sí: L'estudi consta de: introducció, argumentació i conclusions
Sí: L'estudi consta d'introducció, argumentació i conclusions

8. En els crèdits televisius amb salts de línia i disposicions gràfiques especials: no apostrofem.

Més informació: OIEC (4.1) i GIEC (16.3.1b).

L'article

 

Continguts: 47540
ésAdir