Continguts: 47487

Erra final que sona: paraules acabades en "-ar"

Erra final sensible

45 elements
#Nom Apartat
1 angular Pronúncia de la erra final
2 antisolar  Pronúncia de la erra final
3 anular Pronúncia de la erra final
4 articular Pronúncia de la erra final
5 atzar Pronúncia de la erra final
6 auricular Pronúncia de la erra final
7 autocar Pronúncia de la erra final
8 avar | avara Morfologia
9 axil·lar Pronúncia de la erra final
10 basar Pronúncia de la erra final
11 biliar Pronúncia de la erra final
12 billar Pronúncia de la erra final
13 bipolarús general Lèxic: entrades
14 canicular Pronúncia de la erra final
15 capil·lar Pronúncia de la erra final
16 caviar Pronúncia de la erra final
17 cel·lular Pronúncia de la erra final
18 circular (adjectiu) Fonètica i ortografia
19 consular Pronúncia de la erra final
20 escolar Pronúncia de la erra final
21 exemplarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
22 funicular Pronúncia de la erra final
23 hangarús general Lèxic: entrades
24 impopular Pronúncia de la erra final
25 insular Pronúncia de la erra final
26 jugular Pronúncia de la erra final
27 lumbar Pronúncia de la erra final
28 lunar Pronúncia de la erra final
29 mar Pronúncia de la erra final
30 maxil·lar Pronúncia de la erra final
31 medul·lar Pronúncia de la erra final
32 molecular Pronúncia de la erra final
33 muscular Pronúncia de la erra final
34 ocular Pronúncia de la erra final
35 particular Pronúncia de la erra final
36 peculiar Pronúncia de la erra final
37 peninsular Pronúncia de la erra final
38 polar Pronúncia de la erra final
39 pulmonar Pronúncia de la erra final
40 regular (adjectiu) Fonètica i ortografia
41 secular Pronúncia de la erra final
42 singular Pronúncia de la erra final
43 solar Pronúncia de la erra final
44 titularús general Lèxic: entrades
45 triangular Pronúncia de la erra final

45 elements

Continguts: 47487
ésAdir