Continguts: 46950

transatlàntic

AFI:       [or.] tɾənzəllántik
    [occ.] tɾanzallántik
Continguts: 46950
ésAdir