Continguts: 47540

supremacisme

Doctrina que propugna la supremacia o superioritat d'un col·lectiu respecte d'altres per raons d'ètnia, cultura, llengua, sexe o altres diferències.

Continguts: 47540
ésAdir