Continguts: 47541

superbacteri

Al costat de bacteri multiresistent.

Microorganisme resistent a diversos grups d'antibiòtics.

Continguts: 47541
ésAdir