Continguts: 47541

recent

 Ús correcte com a adjectiu, acompanyant un substantiu.

Un fet recent
Una història recent 

 Ús incorrecte com a adverbi, davant d'un participi.

Pa recent fet
Pa acabat de fer / sortit del forn

Banc recent pintat
Banc acabat de pintar / pintat de nou

Un recent nascut
Un nounat / un nadó

Continguts: 47541
ésAdir