Continguts: 47542

nursery, nurse / guarderia, infermera

Aquesta entrada forma part de Calcs de l'anglès: recursos limitats i repetits. Els exemples d'aquest apartat són traduccions correctes però que s'han convertit en formes úniques i automàtiques de traduir unes paraules que, segons el context, disposen de més alternatives que ajuden a donar fluïdesa i expressivitat als diàlegs.

 

En anglès, el terme nursery té moltes accepcions.

Evitem la traducció automàtica de guarderia o jardí d'infants, que en català té un sentit molt concret, tret de quan hi hagi una intenció expressiva.

Sense voler ser exhaustius, destaquem algunes accepcions d'aquest terme que han presentat problemes de traducció (bàsicament, els errors més importants es donen en el camp de les plantes i els animals).

1.  Nurses: en algunes colònies d'insectes, com ara les abelles o les formigues, són els que es cuiden de les larves. Es poden anomenar nodrisses, nodridores, criadores, les que es cuiden de...

2. Nursery:

2.1. Aplicat al lloc on els animals acabats de néixer, o les larves, són cuidats i alimentats abans d'arribar a adults:

Com que no hi ha un terme concret per a cada cosa, el context serà determinant: centre de cria, zona de cria o criador; cambra de covada (parlant de formigues, lloc reservat a les larves); bressola (instal·lació d'un parc zoològic destinada a les cries dels animals), etc.

2.2. També fa referència al període de temps en què un animal encara no és autònom.

Com a exemple, un títol d'un documental era "Animal Kingdom Nursery", on s'explicava com diferents espècies alimentaven les seves cries. La traducció "La guarderia del regne animal" no hauria estat correcta, i es va recórrer a un terme que designés l'època de cria, els primers passos, la infantesa, etc. Es va optar per "Els petits del regne animal".

2.3. Viver:

2.3.1. Instal·lació on es mantenen i crien, per a l'explotació o amb finalitats de repoblació, alguns animals aquàtics d'interès comercial, com ara mol·luscos, peixos i crustacis.

2.3.2. Planter.

2.4. Escola infantil, parvulari (fins als 5 anys, més o menys).

2.5. Usos metafòrics

La paraula nursery ve de nourish, alimentar. En aquesta línia, hi ha sentits figurats que tenen diferents traduccions segons el context: viver, niu, terreny adobat, planter, bressol, font...:

The inland seas became the first nurseries of seamanship and commerce
Els mars interiors es van convertir en el bressol de la navegació i el comerç

France , at this time, was a nursery for good surgeons
En aquell moment, França era un planter de bons cirurgians

2.6. La dependència dels hospitals dedicada als nounats es pot anomenar nurseria o sala de nadons.

nursery officer

Continguts: 47542
ésAdir