Continguts: 47166

magnitud sísmica

1. Per mesurar la magnitud d'un terratrèmol hi ha diferents escales: l'escala de Richter, l'escala de magnitud de moment, etc.

Per evitar ser inexactes, com a norma general en les informacions sobre un terratrèmol parlem directament de magnitud (diem un terratrèmol de magnitud 6,2, per exemple), sense especificar l'escala utilitzada (tret que en tinguem constància explícita). 

2. La magnitud dels terratrèmols no es mesura en graus.

No diem: Un terratrèmol de 6,2 graus.
Diem: Un terratrèmol de magnitud 6,2.

Continguts: 47166
ésAdir