Continguts: 47487

depenent

 Ús correcte com a gerundi del verb dependre.

Depenent del temps, l'àrbitre decidirà si suspèn el partit

 Ús incorrecte en el sentit de dependent.

El govern revisarà les ajudes a les famílies amb persones depenents
El govern revisarà les ajudes a les famílies amb persones dependents

Un organisme depenent de la Generalitat
Un organisme dependent de la Generalitat

Continguts: 47487
ésAdir