Continguts: 47367

de totes totes

Recollit, entre altres obres, al DSFF.

1. Del tot, completament.

T'equivoques de totes totes

2. Sigui com sigui, tant sí com no.

Vol ser president de totes totes i farà el que calgui per aconseguir-ho

Continguts: 47367
ésAdir