Continguts: 47368

de pas / de passada

La frontera entre aquestes dues locucions no sempre és clara.

La llista d'exemples següent pot ajudar a resoldre els dubtes més habituals:

És un ocell de pas
Catalunya és un país de pas
Estar de pas en una ciutat

Aniré al supermercat i de passada m'arribaré al forn
La mesura pretenia combatre el sobiranisme i de passada tot el catalanisme
Només el va anomenar de passada, cap al final del discurs

Continguts: 47368
ésAdir