Continguts: 47368

complert

 Ús correcte com a participi del verb complir.

El president assegura que ha complert el programa electoral

 Ús incorrecte en el sentit de complet (sinònim de ple, sencer).

Encara no disposem de dades complertes de tots els municipis
Encara no disposem de dades completes de tots els municipis

Els hotels han penjat el cartell de "complert"
Els hotels han penjat el cartell de "complet"

Continguts: 47368
ésAdir