Continguts: 47183

calendaritzar

Fixar (una activitat) al calendari.

Al costat de programar, planificar.

El club proposa als jugadors calendaritzar els pagaments, de tal manera que cobraran el sou d'una manera fragmentada en dates pactades

 

Continguts: 47183
ésAdir