Continguts: 47514

apurar

 Ús correcte, segons el diccionari, només amb el significat de "depurar" (apurar l'oli) i de "posar en clar" (apurar els comptes).

 Ús incorrecte en el sentit de consumir (al màxim), aprofitar (al màxim), forçar (al límit).

Va apurar les vacances
Va aprofitar al màxim les vacances

El pilot va apurar el motor al màxim
El pilot va forçar el motor al màxim

El conductor va apurar la frenada
El conductor va frenar a l'últim moment

Frenada apurada
Frenada al límit

Anar apurat de temps
Anar just de temps

Deu costar vint euros. Si m'apures, trenta
Deu costar vint euros. A tot estirar, trenta

Si m'apures, hi aniré jo
Si molt convé, hi aniré jo

Continguts: 47514
ésAdir