Continguts: 47487

Pronoms relatius precedits de preposició

1. Precedits de les preposicions de, en, amb, sobre o per, els pronoms relatius poden presentar formes diferents.

1.1. En tots els registres, la forma preferent als nostres mitjans és preposició + què/qui.

L'accident de què parlàvem
Els homes amb qui la van veure

1.2. En registres formals també és habitual la forma preposició + article + qual(s).

1.3. En registres informals també podem fer servir preposició + article + que.

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Formal
  Informal

preposició + article + qual(s)

preposició + què / qui

preposició + article + que

L'accident del qual parlàvem

L'accident de què parlàvem

L'accident del que parlàvem

Els homes amb els quals la van veure

Els homes amb qui la van veure

Els homes amb els que la van veure

 

A diferència de què i qui (punt 1.1), les formes amb article presenten flexió de gènere i nombre (útil per desfer ambigüitats en casos com el fill de la presidenta, amb el qual... i el fill de la presidenta, amb la qual...).

2. Amb valor adverbial, és habitual simplificar aquestes formes, en tots els registres, i fer servir directament relatius adverbials:

Aquesta és la casa on (en què) va néixer 

3. Amb valor temporal, és habitual simplificar aquestes formes, en tots els registres, i fer servir directament que:

Això va passar l'any que (en què) es van casar

4. Quan la preposició del relatiu coincideix amb la de l'antecedent, també podem simplificar, en tots els registres, i fer servir directament que:

Els bancs ja no donen crèdits a l'interès que (a què) els donaven abans

5. No s'han de confondre aquestes construccions amb els casos en què entre l'article i el relatiu s'ha elidit un nom:

Es pagarà amb els diners de la Generalitat i amb els (diners) que hi aportarà l'Ajuntament

Més informació: GIEC (27.4.2.3-4, 27.6.1) i GCC (21.2.1.1a).

Pronoms relatius

Continguts: 47487
ésAdir