Continguts: 46950

La Marató 2018: càncer

Amb motiu de La Marató del 2018 (16 de desembre), dedicada al càncer, recollim a continuació una selecció de termes que poden presentar dubtes lingüístics.

Aquest document inclou tant terminologia especialitzada de l'edició d'aquest any de La Marató com orientacions sobre lèxic general relacionat.

Hem elaborat aquest vocabulari en cooperació amb el Termcat. Per ampliar la informació (definicions, equivalències en altres llengües, etc.), recomanem consultar la Terminologia del càncer.

 

Convencions gràfiques:

Escrivim La Marató amb majúscules i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): més informació.

 

alimentari, ària

Relatiu als aliments.

Exemple: hàbits alimentaris.

És incorrecta la forma *alimentici, -ícia.

 

anàlisi

Paraula femenina: una anàlisi.

Plural: anàlisis. Exemple: anàlisis clíniques.

 

asimptomàtic, -a

Que no presenta símptomes.

Grafia: amb una sola essa.

Pronúncia: essa sorda.

 

càncer

Pronúncia: amb vocal neutra en català oriental.

 

cancerigen, -ígena

Que pot provocar càncer.

Exemple: El tabac, una substància cancerígena.

No s'ha de confondre amb cancerós.

 

cancerós, -osa

Afectat de càncer.

Exemple: òrgan cancerós.

No s'ha de confondre amb cancerigen.

 

colorectal

Relatiu al còlon i el recte.

Exemple: càncer colorectal.

Grafia: amb una sola erra i sense guionet.

Pronúncia: erra vibrant.

 

diagnòstic

Determinació d'una malaltia basada en els signes i els símptomes que presenta el pacient.

Si optem pel sinònim diagnosi, recordem que és una paraula femenina (la diagnosi).

 

gangli sentinella

Gangli que constitueix el punt inicial de drenatge d'un tumor i que permet saber l'estat de la resta de ganglis.

Castellà: ganglio centinela.

 

immunoteràpia

Tractament que estimula les defenses naturals del cos per combatre el càncer.

No s'apostrofa: la immunoteràpia.

Grafia: amb dues emes.

Pronúncia: la o sona [u] en català oriental.

 

leucèmia

Càncer de la sang, o dels teixits productors de cèl·lules sanguínies, que es caracteritza per la proliferació de glòbuls blancs o leucòcits.

 

leucòcit

Cèl·lula de la sang encarregada de lluitar contra els agents nocius.

Sinònim: glòbul blanc.

Pronúncia: paraula plana.

 

malaltia

És incorrecta la forma *enfermetat.    

Tampoc és correcte el terme *dolència.

 

mastectomia

Extirpació de la glàndula mamària.

Pronúncia: amb neutralitzacions vocàliques en català oriental.

 

metàstasi

Procés pel qual les cèl·lules tumorals s'escampen per altres parts del cos.

Plural: metàstasis.

Formes incorrectes: *una metàstasis, *unes metàstasi.

Pronúncia -asiessa sonora.

 

multidisciplinari, -ària

És incorrecta la forma *multidisciplinar.

 

-oma

Sufix que indica tumor.

Exemples: adenoma (glàndules), carcinoma (pell o teixits que envolten els òrgans interns), limfoma (sistema immunitari), mieloma (moll de l'os), sarcoma (ossos, cartílags, músculs o altres teixits connectius), etc.

Pronúncia: o tancada.

 

PAAF

Sigla de punció-aspiració amb agulla fina.

Punció en què s'extreuen cèl·lules d'una lesió amb una agulla fina per fer-ne un estudi.

 

-plàsia

Sufix que indica formació, desenvolupament.

Exemples: aplàsia (absència o interrupció del desenvolupament d'un teixit), displàsia (anomalia en el desenvolupament d'un teixit), hiperplàsia (augment del volum d'un teixit per l'augment del nombre de cèl·lules que el formen), neoplàsia (formació d'un teixit nou, anormal, especialment un tumor), etc.

Pronúncia: essa sonora.

 

prevalença

Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una població.

 És incorrecta la forma *prevalència.

 

quimioteràpia

Tractament amb agents químics sobre determinades cèl·lules canceroses.

Pronúncia: la o sona [u] en català oriental.

 

radioteràpia

Tractament amb radiacions sobre determinades cèl·lules canceroses.

Pronúncia: la o sona [u] en català oriental.

 

seqüela

Mal físic o psíquic que persisteix després del final d'una malaltia i que n'és una conseqüència.

 És incorrecta la forma *seqüel·la.

 

trastorn

 És incorrecta la forma *transtorn.

Continguts: 46950
ésAdir