Continguts: 46950

solissima, ricchissimo

En italià els superlatius tenen un valor pragmàtic que no té el català.

Exemples de traduccions recomanables:

Vivo sola, solissima
Visc sola, molt sola

Quello é ricchissimo
Aquell és molt ric

Calcs lèxics de l'italià

Continguts: 46950
ésAdir