Continguts: 46950

maresciallo / mariscal

En italià té un sentit diferent segons l'època històrica.

Durant l'etapa feixista era el grau màxim de la jerarquia militar i la traducció que li correspon és mariscal. Però després del feixisme, quan fa referència a militars italians, es tracta d'un suboficial per sobre del brigadiere (sergent major). Es podria traduir per subtinent o brigada.

Quan es refereix a policia municipal té el sentit de caporal o cap de patrulla.

Quan fa referència a personatges no italians, normalment vol dir mariscal. Així, si en una pel·lícula italiana es parla del maresciallo Pétain es traduiria per mariscal Pétain.

Calcs lèxics de l'italià

Continguts: 46950
ésAdir