Continguts: 47352

Dates

Les convencions gràfiques següents estan pensades per a textos que s'han de publicar per escrit. Pel que fa a la subtitulació, caldrà aplicar-hi les normes específiques corresponents. Als textos orals, pensats per ser llegits, el criteri serà sempre adaptar aquestes orientacions amb tanta flexibilitat com calgui en cada context per evitar errors i vacil·lacions en la lectura en veu alta (més informació: manual d'ús del llibre d'estil).

1. En les dates numèriques completes (quan escrivim amb xifres el dia, el mes i l'any), podem fer servir el guionet, la barra inclinada o el punt per separar cada element:

27-10-1998
27/10/1998
27.10.1998

2. En algunes dates històriques, la tradició ha consolidat l'ús de la majúscula:

l'Onze de Setembre / l'11 de Setembre
el Maig del 68

3. En certes dates destacades, com ara jornades electorals, és habitual escriure només el dia (amb xifres) i la inicial del mes (amb majúscula).

En aquest cas, per qüestions pràctiques, com a norma general escrivim els dos elements enganxats, sense espai ni guionet:

9N
27S

Fem servir el guionet quan es considera útil per desfer ambigüitats, especialment amb l'ús de la O per a octubre, com ara en el cas 1-O (davant la possibilitat que es confongui amb la xifra 10).

Xifres i lletres: indicacions temporals

Continguts: 47352
ésAdir