Continguts: 47191

aterrar

 Ús correcte amb el significat de "prendre terra".

La nau ha aterrat sense problemes

Remarquem que aquest verb significa "prendre terra" i que no fa referència exclusivament al planeta Terra. Per tant, són del tot correctes frases com La nau va aterrar a la Lluna o La nau va aterrar a Mart (al costat d'alternatives com allunar o amartar, recollides al Cercaterm, entre altres obres).

 En usos metafòrics, s'aplica a algú que ha arribat a un lloc o un destí nou. [Ús no recollit al DIEC]

Ja has aterrat a la nova feina?

 Ús incorrecte en el sentit d'aterrir ("causar terror").

El nostre convidat està ben aterrat per les preguntes que sap que li farem
El nostre convidat està ben aterrit per les preguntes que sap que li farem

Continguts: 47191
ésAdir