Continguts: 47541

abonar

 Exemples d'ús correcte:

Ja us podeu abonar a la nova temporada de teatre
Els ciutadans han abonat la seva gestió
Encara no han abonat tot el deute pendent als propietaris

 Ús incorrecte en el sentit d'adobar o fertilitzar.

Abonar la terra
Adobar la terra
Fertilitzar la terra

En usos metafòrics també diem terreny adobat (no abonat).

Fins ara el sistema polític era un terreny adobat per al bipartidisme

Continguts: 47541
ésAdir