Continguts: 47487

aixecar ampolles

 Ús correcte en sentit literal (sinònim d'aixecar botelles).

 Ús incorrecte en el sentit d'aixecar polseguera, crear polèmica, crear malestar, tocar el voraviu, ferir sensibilitats, etc.

Les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona han aixecat ampolles a Madrid
Les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona han aixecat polseguera a Madrid

Amb aquest sentit tampoc fem servir aixecar butllofes.

Continguts: 47487
ésAdir