Continguts: 47321

fix | fixa

AFI:
[or.] fíks fíksə
[occ.] fíks fíksa

Plural: fixos, fixes.

Són incorrectes les formes fixe, fixes per al masculí.

Formació del femení
Formació del plural

Continguts: 47321
ésAdir