Continguts: 47541

Nomenclàtor mundial

Comissió de Toponímia de Catalunya i Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Fixa les formes normatives de topònims de fora de l'àmbit de la llengua catalana per a un ús públic general en català (mitjans de comunicació, obres de caràcter divulgatiu, cartografia, llibres de text, etc.).


Tipus d'eina: 
Llengües: 
Continguts: 47541
ésAdir