Continguts: 47014

Polonès

 1. Vocalisme            
  • La ą i la ę són nasals, però perden la nasalitat a final de paraula.
  • ó equival a [u].
  • y equival a [i].
  • L'accent tònic recau generalment damunt la penúltima síl·laba.
  • Les paraules tenen accent d'intensitat, que no es representa gràficament.
 2. Consonantisme           
  • c: ho pronunciem com a [ts].
  • ć: ho transcrivim com a c i ho pronunciem com a [ʧ] (tx).
  • ci, cz: ho pronunciem com a [ʧ] (tx). 
  • ch: ho pronunciem com a [χ] (jota castellana).
  • dz: ho pronunciem com a [dz].
  • : ho transcrivim com a dz i ho pronunciem com a [ʒ] (j catalana). 
  • drz: ho pronunciem com a [ʤ], que en alguns contextos simplifiquem a [].
  • g: ho pronunciem com a velar (gue, gui).
  • h: ho pronunciem com a hac aspirada.
  • j: ho pronunciem com a [j] (i semiconsonant).
  • ł: ho transcrivim com a l i ho pronunciem com a [w]. Ex.: Wojtyła [bɔjtíwa].
  • ń: ho transcrivim com a n i ho pronunciem com a [ɲ] (dígraf ny català).
  • ni: ho pronunciem com a [ɲ] (dígraf ny català).
  • rz: ho pronunciem com a [ʒ] (j catalana).
  • s: ho pronunciem com a [s] (essa sorda).
  • ś: ho transcrivim com a s i ho pronunciem com a [ʃ] (xeix).
  • si, sz: ho pronunciem com a [ʃ] (xeix).
  • szcz: ho pronunciem com a [ʃʧ] (xtx), que en alguns contextos simplifiquem a [ʧ] (tx).
  • trz: ho pronunciem com a [ʧ] (tx).
  • z: ho pronunciem com a [z] (essa sonora).
  • ź: ho transcrivim com a z i ho pronunciem com a [ʒ] (j catalana).
  • zi: ho pronunciem com a [ʒ] (j catalana).
  • w: equival a [v], que solem adaptar a [b] o [f], segons la posició.

Altres llengües

Continguts: 47014
ésAdir