Continguts: 47541

Presentació

 1. Què és l'ésAdir?
 2. A qui s'adreça?
 3. Què hi trobaràs i què no hi trobaràs?
 4. Com ho trobaràs?

 

 1. Què és l'ésAdir?


  L'ésAdir és el portal lingüístic de 3Cat.

  El projecte ésAdir es va començar a gestar l'any 2003, coincidint amb el vintè aniversari de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la intenció d'aprofitar els avantatges que proporciona el format web per oferir, d'una manera conjunta, els materials elaborats al llarg dels anys pels equips d'assessorament lingüístic dels nostres mitjans.

  El 9 de febrer del 2006 l'ésAdir es presenta públicament, fruit de la revisió, unificació i actualització de textos fins llavors dispersos, redactats anys enrere:

  • "El català a TV3. Llibre d'estil" (TV3, 1998; 2a ed., rev.)
  • "Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge" (TV3, 1997)
  • "Orientacions lingüístiques" (Catalunya Ràdio, 2001)
  • "Llibre d'estil de CCRTV Interactiva" (CCRTV Interactiva, 2005)

  Des d'aquell moment, els continguts es revisen i s'amplien constantment, d'acord amb l'actualitat i les necessitats expressives diàries dels nostres mitjans.

  El 13 de juliol del 2011 s'aprova el llibre d'estil, del qual forma part l'ésAdir.

 2. A qui s'adreça?


  L'ésAdir va destinat, en primer terme, als professionals dels nostres mitjans, especialment als redactors, locutors, traductors i dobladors. Tot i això, creiem que pot ser una eina útil a molts altres professionals de la comunicació i de l'ensenyament, a estudiants universitaris i, en definitiva, a qualsevol persona que estigui interessada en l'ús de la llengua a la ràdio i la televisió, i en la feina que fan dia a dia els nostres serveis lingüístics.

 3. Què hi trobaràs i què no hi trobaràs?


  L'ésAdir pretén donar respostes clares i concises als dubtes més habituals que planteja l'ús de la llengua als nostres mitjans de comunicació. Els exemples que s'hi recullen, tant els recomanables (marcats en negreta) com els desaconsellables (en cursiva), s'extreuen de l'experiència diària des del començament de les nostres emissions.

  El propòsit de l'ésAdir no és imposar una manera d'expressar-se única, sinó establir un marc en què l'expressió lingüística sigui adequada. Per tant, sempre caldrà acabar d'ajustar les orientacions que oferim a la situació comunicativa en què s'inscriu cada text.

  No hi trobaràs ni totes les paraules del català (l'ésAdir no és un diccionari ni una gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (no és una enciclopèdia), sinó tan sols aquells casos que han generat o generen algun dubte d'ús, de grafia o de pronúncia als nostres mitjans.

  Per la mateixa raó, a diferència de les obres que neixen amb un caràcter enciclopèdic o lexicogràfic, el contingut de les nostres entrades està sempre supeditat a la informació lingüística d'urgència que pot necessitar un professional de la comunicació per fer la seva feina. Per tant, sovint és un contingut esquemàtic, simplement contextualitzador.

  El que trobaràs a l'ésAdir sobre una paraula concreta no són totes les seves accepcions possibles (com fan els diccionaris), sinó tan sols aquelles que, en la pràctica diària als nostres mitjans de comunicació, constatem que generen dubtes. De la mateixa manera, el que aquí ens interessa d'un polític, per exemple, no és en cap cas la seva biografia completa ni el càrrec actual que pugui ocupar, sinó únicament com s'escriu el seu nom i com l'hauríem de pronunciar als nostres mitjans. L'ésAdir pretén resoldre dubtes lingüístics i, per tant, és forçosament un complement d'altres obres (diccionaris i enciclopèdies de referència, portals d'actualitat informativa, etc.).

  Aquests són, en definitiva, els paràmetres que fan que creem o que desestimem una entrada a l'ésAdir. I aquests paràmetres, alhora, determinen l'estructura interna, els criteris d'edició i el contingut final de les fitxes, amb preferència per indicacions breus i directes, tal com correspon a un llibre d'estil.

 4. Com ho trobaràs?


  L'eina bàsica de l'ésAdir per resoldre un dubte lingüístic concret és el cercador, que trobaràs destacat a la part superior de qualsevol pàgina del portal.

Continguts: 47541
ésAdir