Continguts: 47012

Expo

AFI:
ékspo

Forma abreujada d'Exposició Internacional i d'Exposició Universal.

S'apostrofa: l'Expo.

L'Oficina Internacional d'Exposicions (BIE) estableix la distinció següent:

  • Exposició Universal: se'n fa una cada cinc anys, es presenta en un recinte sense límits de superfície, dura sis mesos i té una temàtica general;
  • Exposició Internacional: dura com a màxim tres mesos, el recinte no pot superar les 25 hectàrees i s'ha de centrar en una temàtica específica (per exemple, l'Exposició Internacional de Saragossa, l'Expo 2008, dedicada a l'aigua i el desenvolupament sostingut).
Continguts: 47012
ésAdir